Pakalpojumi

• Izvērtējot Jūsu vajadzības, veicam biznesa prasību analīzi;
• Detalizējam Jūsu prasības un piedāvājam optimālus risinājumus;
• Pēc nepieciešamības izstrādājam sistēmas prototipu;
• Veicam programmatūras projektēšanu un izstrādājam programmatūras kodu;
• Nodrošinām programmatūras testēšanu;
• Uzstādām programmatūru Jūsu vidē, apmācam lietotājus un sniedzam atbalstu;
• Programmatūrai nodrošinām uzturēšanu;
• Pēc Jūsu pieprasījuma veicam izmaiņas vai pilnveidojam sistēmu;
• Visiem pakalpojumiem izsniedzam garantiju.

Ieviešot programmatūru strādājam gan ar tradicionālo ūdenskrituma modeli, kurā programmatūras izstrādes process ir stingri nodalīts un viena fāze seko nākošai, gan izmantojam iteratīvo izstrādes modeli, kas raksturīgs ar to, ka katrā iterācijā praktiski tiek izpildīti visi izstrādes soļi, sākot no prasību analīzes līdz testēšanai un piegādes Klientam, kā arī pielietojam citus programmatūras izstrādes procesus