Tehnoloģijas

Uzņēmumā izmantojam programmēšanas valodas: Php, Java, Javascript, C#, Gupta;


Datu bāzes: MySql, MS SQL, Oracle;


Platformas: Linux, Windows;

Pieņemot lēmumu par izmantojamo tehnoloģiju tiek izanalizētas Klienta vajadzības, izskatītas jau izmantotās tehnoloģijas un citi faktori.